COMBO UID - SMS ONLINE


➡ Gửi tin nhắn hàng loạt với chi phi thấp.

➡ Quét SĐT của đối tượng chính xác 100%, xuất ra file excel, text.

➡ Gửi cùng lúc với nhiều Usb 3G giúp tăng tốc độ gửi tin và giảm tối đa chi phí.

➡ Phần mềm tự động chọn mạng để gửi theo thiết bị.

➡ Chủ động cài đặt thời gian, tốc độ, giới hạn gửi của từng thiết bị.

➡ Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt với tính năng cá nhân hóa (Gửi tin nhắn với tên riêng từng người)

➡ Tính năng tự động thay đổi, spin nội dung tin nhắn, đảo nội dung tin nhắn với các từ đồng nghĩa để tránh các tin nhắn giống nhau giúp gửi được hàng nghìn tin nhắn mỗi ngày.

➡ Phần mềm SMS có thể nhập danh bạ tự động từ file excel, text.

➡ Báo cáo kết quả gửi tin chi tiết: Ngày, giờ, nội dung, danh sách gửi thành công, các số bị lỗi không gửi được.

➡ Thao tác đơn giản, chỉ với một giao diện duy nhất bằng tiếng viết.

➡ Đặc biệt có thể gửi nhiều tin nhắn với nội dung khác nhau tới 1 hoặc nhiều số điện thoại trong khoảng thời gian cực ngắn.

Mua ngay! Để tiếp cận và xây dựng Tệp khách hàng đối tượng bền vững, chính xác đến 90%

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0919 39 0409 - Trí Phạm

Facebook: www.facebook.com/TriStingTools

Website: www.marketing3click.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét