PHẦN MỀM GOOGLE PLUS M3C
Không còn click chuột mỏi tay để cộng, comment, thăm tường bạn bè. Cùng với hàng loạt các công cụ trợ giúp seo và youtube. 

- Tự động chia sẻ link, đăng bài lên tường và các nhóm Google+. 

- Tự động +1 và comment trong các hội G+ hoặc theo vòng kết nối. 

- Tự động thêm bạn vào vòng kết nối. 

- Tự động gia nhập các hội G+ hoặc theo từ khóa. 

- Tự động comment video Youtube. 

 - Tự động đăng blogspot. 

- Tự động đăng wordpress. 

- Lấy bài từ web khác thành bài viết spin và tạo bài viết spin. View link bằng proxy. 

 - Comment, tạo playlist, clean playlist youtube.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0919 39 0409 - Trí Phạm

  Facebook: www.facebook.com/TriStingTools
  

Website: www.marketing3click.com Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét